Põhiseaduse
kaitsel

Täname, et toetad
Allar Jõksi!

Anna oma hääl
Allar Jõksi toetuseks

Hetkel kokku 3378 toetajat

Allar Jõks on erakondadeülene presidendikandidaat, kes on viimased 25 aastat seisnud nii kohtuniku, õiguskantsleri, advokaadi kui kodanikuna õigluse, võrdsete võimaluste ja ausa poliitikategemise eest. Neid põhimõtteid ja Eesti Vabariigi põhiseadust peab kaitsma ka järgmine Eesti Vabariigi president.