Põhiseaduse
kaitsel

Allar Jõks on viimased 25 aastat nii kohtuniku, õiguskantsleri, advokaadi kui kodanikuna seisnud õigluse, võrdsete võimaluste ja ausa poliitikategemise eest. Tema töö põhiseaduse kaitsel on eeldanud eelarvamustevaba ja erakondadeülest suhtumist, sõltumatust ning julgust oma seisukohti välja öelda ja nende eest seista.

Kogemus

ÜRO eksperdina on ta nõustanud valitsusi demokraatia pidurite eemaldamisel ning inimõiguste kaitsega tegelevate institutsioonide ülesehitamisel 8 erinevas riigis. Viimased 7 aastat on Allar Jõks töötanud erasektoris advokaadina. Ta on üks Hea Õigusloome Tava autoritest, parima ja halvima seaduse konkursi eestvedajatest ning Valimiste Valvurite algatajatest.

Allar Jõks on üles kasvatanud poja ning on nüüdseks ka kahekordne vanaisa. Advokaaditöö kõrval on ta kodanikuna seisnud nii Pühajärve kooli kui erakondade läbipaistvama rahastamise eest nn Silvergate afääris.

Saavutused

  • Õiguskantsler Allar Jõksi nõudmisel lisati ELiga ühinemisel Eesti põhiseadusesse kaitseklausel, mis sätestab meie põhiseaduse põhimõtete ülimuslikkuse Euroopa Liidu õiguse ees ja see annab meile võimaluse seista oma rahvusriigi huvide eest Euroopa Liidus ka täna.
  • Allar Jõks sõnatas õiguskantslerina Eesti-Vene piirilepingu preambulis viite Tartu rahule, mis tõi toona kaasa süüdistused välispoliitika takistamises. Uues piirilepingus on viide Tartu rahule sees.
  • Allar Jõks on korduvalt juhtinud tähelepanu sundpolitiseerimisele, erakondade rahastamise küsimustele, seisnud vastu Riigikogu liikmete nimetamisele riigi äriühingute nõukogudesse, nn kahe tooli seadusele, kohalike valimisliitude keelamisele.

CV

Sündinud

18. märts 1965. a. Tartus

Haridus

1983 Kullamaa Keskkool
1991 Tartu Ülikool, õigusteaduskond

Töökogemus

1991 – 1995 Lääne Maakohus, kohtunik ja kohtu esimees
1995 – 2001 Tallinna Ringkonnakohus, kohtunik
1995 – 2001 Eesti Kohtunike Ühingu esimees
2001 – 2008 Eesti Vabariigi õiguskantsler
Al. 2008 – ÜRO mandaadiga ekspert Gruusias, Moldovas, Tadžikistanis, Uzbekistanis, Ukrainas, Turkmenistanis, Bangladeshis ja Kirgiisias.
Al. 2009 advokaadibüroo Sorainen nõunik, partner ja vandeadvokaat

Tunnustused

Eesti Ajalehtede Liit – Pressisõber (2002, 2010)
Valgetähe III klassi teenetemärk (2006)
Avatud Eesti Fond – Koosmeele auhind (2007)
Eesti Euroopa Liikumine – Aasta eurooplane (2012)

Artiklid

Täname, et toetad
Allar Jõksi!

Anna oma hääl
Allar Jõksi toetuseks!

Hetkel kokku 3377 toetajat